Hem Aktuellt Tjänster Farliga Ämnen Andningsskydd Referenser Kontakt

Asbest: Asbest (av grekiska asbestos, "outsläcklig") är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserad silikater. Det är en långfibrig mineral och är vanligast förekommande i Nordamerika, Ryssland. Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper såsom hög mekaniskhållfasthet och smidighet, hög termisk isoleringseffekt, goda brandskyddande egenskaper, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet.

Asbest är förbjudet, men asbest har tidigare till exempel använts: 

  • som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum 
  • som värmeisolering i rör och värmepannor 
  • som bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor
  • i underskikt till plastmattor
  • i fix och fog till kakel
  • i färger och plaster

Asbest har länge använts i byggnader, fartyg och på ångpannor, samt som rörisolering. Stora mängder av asbest har tidigare använts som bullerisolering. I vissa fall har asbest sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet. Asbest finns kvar i många äldre byggnader och asbest förekommer ofta i byggnader uppförda före 1979, men asbesthaltiga material kan ibland finnas även i något yngre byggnader.

Lagen föreskiver tillpassning av fläktassisterade utrustningar minst en gång per år enligt AFS2006:1 Läs mer i förtydligande CTK från Arbetsmiljöverket Andningsskydd (PDF) Den senaste författningssamlingen  AFS 2006:1 (PDF)

PCB: PCB, polyklorerade bifenyler är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet av det multinationella kemi- läkemedels- och jordbruksföretaget Monsanto. De räknas till gruppenlånglivade organiska föroreningar. Kemiskt består PCB-föreningar av tvåaromatiska ringar som kan ha 1-10 kloratomer kopplade till sig. Giftighet/toxicitet beror på placeringen av klor, inte antalet klor. PCB-föreningar är fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad.

Om PCB finns här Filterbyte PCB: Gasfilter A2. OBS! Rekomendationen gäller bara om du uppfyller kraven på hemsidan om PCB. Generellt säger man 1-2 veckor beroende på filteryp.