Hur bra fungerar egentligen ditt andningsskydd?

Enligt våra egna erfarenheter uppnår endast 40-60% av användarna av korttidsmasker fullgott skydd. Många har brister i sin utbildning, många är orakade och kan inte ta på skyddet enligt anvisningarna.

Vi upplever ofta samma brister även när det gäller halv och helmasker.

Med ett täthetstest får du på tre minuter svaret om andningsskyddet är påtaget korrekt, om masken passar och fungerar som det ska. Mjukvaran och instrumentet ger oss möjlighet att felsöka, träna och dokumentera. Den som testas får se i realtid hur väl skyddet fungerar.

I kommande föreskrifter om personlig skyddsutrustning från arbetsmiljöverket, som införs första kvartalet 2023, kommer kravet att arbetsgivaren skall täthetstesta personliga, tätsittande andningsskydd

Utdrag sidan 162

9 § Arbetsgivaren ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska arbetsgivaren se till att tätheten provas individuellt med en lämplig kvantitativ eller kvalitativ metod, för att säkerställa att andningsskyddet har den förväntade skyddseffekten.

Den testmetod vi använder är en kvantitativ metod. Portacount är en portabel partikelräknare som kopplas upp till masken och mjukvaran dokumenterar hur andningsskyddet fungerar på den testade personen.

Portacounten är i dagsläget den snabbaste och mest tillförlitliga utrustningen på marknaden och kan testa alla förekommande andningsskydd. Allt från kortidsmasker (FFP-Filtering face piece) till halv- och helmasker.

Med portacounten tränar vi påtagning, kontrollerar andningsskyddets funktion, samt testar och dokumenterar på ett enkel och pedagogiskt sätt.

Addsafe erbjuder täthetstester på plats på er personal och utrustning, för små och medelstora företag och organisationer. Vi håller också en uppskattad genomgång av era andningsskydd och om så önskas byter vi ut eventuella defekta delar direkt på plats och ser alltid till att vi inte lämnar er utan godkända masker.

Vi erbjuder också hjälp med inköp av en egen portacount och utbildning av egna testledare för större organisationer, regioner och myndigheter.

Vill du veta mer om hur det här går till, hur vi testar och utbildar er personal, eller har behov av en egen portacount, så tveka inte att höra av dig till oss.