Saneringsutbildning
Asbest

Rivning & sanering av asbest - 4 dagar
Full behörighet för rivning av asbest inomhus & utomhus. Utbildningen skall genomföras av både arbetsledare & arbetstagare enligt §36, asbestföreskriften.

Kurs: Särskild utbildning

Rivning & sanering av asbest utomhus - 2 dagar
Begränsad behörighet för rivning av asbest utomhus. Utbildningen skall genomföras av både arbetsledare & arbetstagare enligt §36,41, asbestföreskriften.

Kurs: Särskild utbildning med begränsad längd

Allmän utbildning - 1 dag
Behörighet för bearbetning av asbest, så som borrning, slipning, kapning och håltagning. Utbildningen skall genomföras av både arbetsledare & arbetstagare enligt §19, asbestföreskriften.

Kurs: Allmän utbildning

Allmän kunskap om asbest 0,5 - 1 dag
Information om asbest, för de som kan komma i kontakt med asbest. Så som hantverkare, konsulter, fastighetsägare, företagsledning och skyddsombud.

Fördjupning: Kunskaper inom skyldigheter för fastighetsägare, entreprenörers ledning och BAS P/U. Innehåller kunskap om inventering, sanering och juridik, hur man upphandlar inventering, sanering och kvalitetssäkring.

Kurs: Information om asbestens hälsorisker och förekomst och ev fördjupning

PCB

Sanering av PCB fogar och golv - 1,5 dag
För den som skall sanera PCB utan förkunskaper. För arbetsledare & arbetstagare.

Kurs: PCB 1,5 dag

Sanering av PCB fogar och golv - 1 dag
För den som skall sanera PCB med asbestutbildning. För arbetsledare & arbetstagare.

Kurs: PCB 1 dag

PCB inventering 0,5 dag
För den som har fastigheter med PCB och behöver kunskap vart PCB förekommer och skyldigheter för fastighetsägaren.

Kurs: PCB 0,5 dag

Portacount

Kompetent testledare - 2 dagar
För den som skall täthetstesta skyddsmasker med PortaCount. Kunskaper om portacount, mjukvara, masker, filter, partiklar och hur man handhaver och testar masker utan felkällor.

Kurs: Kompetent testledare

Inventering

Miljöinventering - 3 dagar
För konsulter, entreprenörer och fastighetsägare. Kursen innehåller kunskaper om farliga ämnen i byggnader och hur provtagning och analys äger rum. Kursen innehåller översikt om markprovtagning och sjukahus symptom.

Kurs: Miljöinventering