Hur bra fungerar egentligen ditt andningsskydd?

Testa era andningsskydd med portacount.

Med ett täthetstest på tre minuter få du svaret om andningsskyddet är påtaget korrekt, om masken passar och fungerar som det ska. Mjukvaran och instrumentet ger dig möjlighet att felsöka, träna och dokumentera. Den som testas får se i realtid hur väl skyddet fungerar.FRÅN AFS 2023:11 – kap 15 - § 9

Arbetsgivaren ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska arbetsgivaren se till att tätheten provas individuellt med en lämplig kvantitativ eller kvalitativ metod, för att säkerställa att andningsskyddet har den förväntade skyddseffekten.

Vi är återförsäljare av portacount, vi genomför tester hos er och bistår med råd och tips.

Vill du veta mera så kontakta oss här för en kostnadsfri
information/demo.
Klicka här